Privacy- en cookiebeleid

Geautomatiseerde besluitvorming

Chemisch magazijn BCN S.L. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Chemisch magazijn BCN S.L. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende categorieën gegevens worden de volgende bewaartermijnen aangehouden:

Persoonsgegevens worden opgeslagen omdat u klant van ons bent. Zodra de zakelijke relatie is beëindigd, bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste tijd.

Verstrek persoonsgegevens aan derden.

Chemisch magazijn BCN S.L. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt, sluiten wij een toewijzingsovereenkomst om een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Chemisch magazijn BCN S.L. blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Cookies of vergelijkbare technologieën die we gebruiken

Chemisch magazijn BCN S.L. Zij gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruikerscomfort. Zij zorgen voor een goede werking van de website en onthouden uw voorkeursinstellingen. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt de instellingen van uw webbrowser wijzigen zodat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via uw browserinstellingen verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door BCN Chemical Store S.L. evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de informatie die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het adres [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Verberg uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, nummerregel onderaan uw paspoort), paspoortnummer en identificatiekaartnummer. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Chemisch magazijn BCN S.L. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Chemisch magazijn BCN S.L. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]