Groothandelaar

3 CMC (1)

3-CMC – Groothandelaar

Chemische informatie: 1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)-1-propanonhydrochloride 3-Chlorometcathinone is een gesubstitueerde chloorvorm van methcathinone die in de metapositie van de fenylring is ingebracht. Er zijn geen toxicologische en fysiologische eigenschappen van deze verbinding bekend. Dit product is uitsluitend bedoeld voor forensisch en onderzoeksgebruik. Dit product is gekwalificeerd als referentiemateriaal en is vervaardigd en getest in overeenstemming met de internationale normen ISO/IEC 17025 en ISO 17034.

Prijs: 6342,00 € - 16140,00 €